Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

Læringscentret har en meget central rolle på skolen. Her tilbydes mange former for pædagogisk service til både elever og lærere. Udover den halve til hele time, hver klasse ugentligt har afsat til biblioteksbesøg, bruges læringscentret også til materiale- og informationssøgning i forbindelse med forskellige projektopgaver.

Bøgerne har stadig en central placering i læringscentret – ikke blot bøger til fritidslæsning og uddybning af faglige emner, men også bøger til den daglige undervisning. I Grønhøjskolens læringscenter er der mange tusinder bøger, og derfor er det også naturligt at anvende edb til registrering, søgning og udlånsstyring.

Eleverne kan finde bøger ved hjælp af en maskine med et særligt brugervenligt edb-system. Dermed lærer eleverne at anvende elektronisk søgning efter relevante bøger, hvilket de kan bruge, når de fortsætter på andre uddannelsesinstitutioner eller senere skal benytte folkebibliotekerne.

Skolens materialesamling suppleres med et stort antal materialer hjemlånt fra PU, CFU og Det danske Filminstitut. Materialerne bestilles hjem og administreres via skolebiblioteket.

I læringscentret har elever og lærere plads og gode vilkår til at udføre mange forskelligartede opgaver.

I læringscentret er der også en god indretning med adskillelse af nogle af de forskellige tilbud, læringscentret har – f.eks. er der indrettet et særligt projektlokale med PC’er, videokamera, digitalkamera mv.

Åbningstider

For at alle kan have glæde af de mange muligheder, holder læringscentret åbent så mange timer som muligt.

I enkelte timer, hvor der ikke kan være en skolebibliotekar til stede, holder læringscentret alligevel åbent, da der er mulighed for selvbetjening.

Elever, som har mellemtimer, venter på bus eller andet i skoletiden, er efter aftale med en skolebibliotekar velkomne til at opholde sig i læringscentret.