Indskoling

Indskoling foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Efter børnehave/førskole starter barnet i 0. klasse (børnehaveklasse). 0. klasse er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. 0. klasse bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og skolens fagopdelte undervisning.

Fra 1. klasse begynder barnet at have fagopdelt undervisning. Se hvilke fag, dit barn skal have i indskolingen.

På Grønhøjskolen arbejdes der i indskolingen efter Trin for Trin. Der er et nært og godt samarbejde med det pædagogiske personale i skolens SFO.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Børnehaveklassen

Børnene går i børnehaveklassen 6 timer dagligt: Kl. 07.40 - 13.40.

Én af de vigtige opgaver i børnehaveklassen er, at gøre det enkelte barn fortroligt med skolens daglige liv, og at få kendskab til barnet, så det kan få den bedst mulige start på sin skolegang.

Børnehaveklassen vil under hensyn til børnenes forskellige forudsætninger give dem muligheder igennem et bevidst tilrettelagt arbejde med følgende mål:

  • at udvikle barnets lyst og evner til at skaffe sig oplevelser, erfaringer, viden og færdigheder
  • at udvide barnets begrebsverden via oplevelser, praktiske og undersøgende opgaver, samtaler, fortællinger og historieoplæsning
  • at opøve fin- og grovmotorikken
  • at udvide barnets sociale erfaringer, så det kan modtage og give udtryk for oplevelser, udvide og nuancere opfattelsen af sin omverden samt indøve hensigtsmæssige arbejdsvaner

Børnene skal have mulighed for at føle ansvar for sig selv og andre.

Vi arbejder således i børnehaveklassen med opgaver både individuelt, i grupper, på klassen, på tværs af klasserne, i skolens faglokaler og på udflugter udenfor skolen.