Grønhøjskolen

Grønhøjskolen er skolen for alle, hvor den enkeltes udvikling og læring inden for fællesskabets rammer er i centrum.

Kontakt os

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, teknisk og administrativt personale samt SFO.

Skolestart

Børn starter normalt i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år. Læs om skolestart og -indskrivning.

Forældretilfredshed

Se resultaterne af den seneste tilfredshedsundersøgelse, som blev lavet i år 2020.

Værdigrundlag

Et trygt sted at være - et godt sted at lære. Grundlaget er arbejdsglæde, tryghed og trivsel.