Regler

Her finder du regler om bl.a. mobiltelefoner, brug af skolens computere, hvad skolen gør i tilfælde af kraftigt snevejr, cykelture med skolen og rygning.

Alle elever skal kunne færdes trygt på skolen i skoletiden. Derfor forventer vi, at eleverne følger lærernes og pædagogernes anvisninger om god opførsel på skolen og på skolevejen. Det er vigtigt, at samværet i skolen er præget af en ordentlig omgangstone.

Formålet med nedenstående principper er følgende:

At lære elever at benytte mobiltelefonen hensigtsmæssigt

At skabe ro og plads til læring i dagligdagen

Princip

 • Mobiltelefoner må ikke benyttes i skoletiden.
 • Medbringer du en mobiltelefon, skal den være slukket, og den afleveres ved skoledagens begyndelse og udleveres igen, når skoledagen er slut.
 • En lærer kan give tilladelse til, at mobiltelefonen i en konkret situation må benyttes i forbindelse med undervisningen. Dog skal man også her være opmærksom på, at det ikke er tilladt at filme eller fotografere andre uden deres accept.

Generelle regler

 • Personalet kan fastsætte særlige regler for brugen i konkrete situationer f.eks. aktiviteter, hvor telefonen indgår i projekt/undervisning m.v.
 • Personalet kan konfiskere telefonen, hvis eleven ikke overholder skolens principper for brug af mobiltelefonen. Telefonen kan i så fald hentes på skolens kontor efter skoletid. Forældrene får besked herom.
 • Forældre, der har brug for at få fat i deres barn i undervisningstiden, skal kontakte skolens kontor. Kontoret kan altid kontakte lærerne og give beskeder.
 • Har en elev af en eller en anden grund brug for at ringe, kan man kontakte sin lærer og gå på kontoret og spørge om lov til at ringe herfra.
 • Alle skolens elever får hvert år genopfrisket mobiletik i klassen.

Skolens computere må kun anvendes i forbindelse med undervisningsopgaver, dvs. efter aftale med enten din lærer eller en skolebibliotekar – altså ikke til private e-mails og chat.

Efter brug logges af, og hvis du er den sidste, der bruger PC’en, skal du lukke den. I så fald er det ikke nødvendigt at logge af først.

Du må aldrig forlade en PC uden først at logge af eller lukke den. Ellers kan din brugerkonto misbruges, og du vil få skylden!

Når du arbejder ved en computer, må du ikke samtidig afspille musik. Afspilning af musik er kun tilladt, hvis det er en del af opgaven.

Elever, som ikke har tysk eller har en mellemtime, kan undtagelsesvis efter aftale med en skolebibliotekar få lov til at arbejde ved en af computerne på biblioteket, selv om det ikke drejer sig om en undervisningsopgave. Hvis der bliver brug for maskinerne hertil, skal man straks forlade maskinen.

Når du gemmer ting, skal du gemme i Dokumenter. Tjek, at der refereres til F-drevet. Kun herved undgår du, at de bliver slettet igen. Alt, der gemmes på C-drevet, slettes automatisk. Det, du gemmer på F-drevet, har kun du selv adgang til.

Dit brugernavn og din adgangskode er personlig. DU MÅ ALDRIG GIVE DET TIL ANDRE! Hvis andre får fat i din adgangskode, skal du straks lave den om. I modsat fald kan dine filer og din brugerkonto misbruges, og du vil få skylden!

Du må ikke opsøge og udskrive websider, der kan indeholde materiale, som ikke hører hjemme i skolesammenhæng. Pornografi og racisme er strengt forbudt.

Du må ikke gemme/installere computerspil og programmer på PC’erne, dit F-drev eller de fælles netværksdrev.

Det er strengt forbudt at røre ved kablerne på bagsiden af pc’en. Hvis noget ikke virker, skal du henvende dig til en lærer. Klistermærkerne på fronten og siden må ikke fjernes.

Du har ansvaret for dine handlinger og udtalelser.

Love og regler om ophavsret skal overholdes. Piratkopiering og opbevaring af musik, film, spil og programmer på skolens udstyr er forbudt ifølge loven om ophavsret og indberettes til ledelsen.

Enhver brug af computere og netværk, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme, er forbudt.

Udskrivning

Når du udskriver, så klik kun én gang. Hvis der ikke kommer noget ud af printeren, skal du tjekke følgende:

 • Er det den rigtige printer, der er valgt? (klik Filer > Udskriv... og vælg den rigtige printer)
 • Er printeren tændt og klar, eller er der noget galt med printeren?
  Spørg en lærer, hvis du er i tvivl.
 • Klik ikke flere gange - det gør kun problemet værre (og væsentligt dyrere i papir). Misbrug af papir kan medføre erstatningskrav.

God netikette

 • Du skal overholde god etikette på internettet:
 • Du må ikke udsende anonym post.
  Masseudsendelse (SPAM) og enslydende breve er forbudt.
 • Andre brugere på nettet må ikke generes.

Som bekendt bliver de trafikale forhold af og til væsentlig forringet på grund af kraftigt snefald med tilhørende fygning.

Som forældre er det op til jer at vurdere situationen og beslutte, hvorvidt I finder det forsvarligt og muligt at sende jeres børn i skole.

Skole og SFO er altid åben, og det tilstræbes at gennemføre undervisningen. Men da kun en lille del af personalet bor i Øster Tørslev, kan det ikke altid lade sig gøre. Der er dog altid mulighed for pasning for børnene.

Hvis vejrsituationen i løbet af dagen resulterer i, at skolebusserne indstiller kørslen, vil hjemsendelse af eleverne ske således:

0.-4. klasse: Ingen elever sendes hjem uden forudgående aftale.

5.-9. klasse: Eleverne sendes hjem. Der gives besked derom på skolens hjemmeside.

I bør holde jer orienterede via skolens hjemmeside og ForældreIntra eller de lokale radiostationer – Østjyllands Radio eller Radio ABC, som kontaktes ved aflysning af skolebusser.

På Grønhøjskolen skal det være muligt for skolens elever at komme på tur i nærområdet på cykel.

Da cykelture skal gennemføres med størst mulig sikkerhed skal følgende overholdes:

 • Færdselsregler; samtale med eleverne omkring, hvordan man færdes i trafikken.
 • Opsætning af regler for cykelrækkefølge (ingen overhaling indbyrdes)
 • Procedurer for krydsning af veje
 • Alle deltagere i cykelturen bruger cykelhjelm.
 • Hvis den enkelte ikke selv har en hjelm, er det muligt at låne på skolen.
 • Der medbringes en mobiltelefon.

4.-6. årgang kan komme ud af huset på cykel med to voksne.

Når cyklistprøven i 6. klasse er gennemført, kan 6. klasse komme ud af huset på cykel med én voksen.

7.-9. årgang kan komme ud af huset på cykel med én voksen.

I Grønhøjskolens SFO kan Stjernestuen tage på cykeltur med to voksne.

Det er forbudt at ryge på Grønhøjskolen. Forbuddet gælder alle brugere af skolen.