Udflugter

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i ekskursioner, hytteture, lejrskoler og skolerejser.

Formålet med turene skal sammen med rejsemål og tidspunkt begrundes i god tid overfor skoleledelsen.

Der er hyttetur i 3. klasse og lejrskole i 6. og 8. klasse.

Der kan arrangeres skolerejser og ekskursioner.

De forskellige udflugter

Ekskursioner

Ekskursioner vil normalt være en del af den daglige undervisning, hvorfor der er mødepligt for eleven. For elever, der af særlige grunde ikke kan deltage, tilrettelægger skolen anden undervisning. Ekskursioner skal i princippet være fri for elevbetaling. Der er mulighed for, at klasseklassen kan bidrage med mindre beløb.

Hytteture

Hytteture er som udgangspunkt med én overnatning, men kan i princippet foregå på alle klassetrin. Der er mødepligt for eleven. For elever, der af særlige grunde ikke ønsker at deltage, tilrettelægger skolen anden undervisning. Der er tilskud til hytteture.

Lejrskoler

Lejrskoler er med kommunalt tilskud. Lejrskoler er som udgangspunkt en fem-dages tur og sker fortrinsvis i Danmark. Der er mødepligt for eleven. For elever, der af særlige grunde ikke ønsker at deltage, tilrettelægger skolen anden undervisning.

Skolerejser

Det er klassens lærere, elever og forældre, der i samarbejde stiller forslag om afholdelse af en skolerejse. Skolerejser er frivillige for både elever og lærere, men bør kun gennemføres med bred elevtilslutning og forældreopbakning. For elever, der ikke ønsker at deltage, tilrettelægger skolen anden undervisning.

Finansiering

Forældrebe­talingen til hytteture, lejrskoler og skolerejser må maks. udgøre 100 kr. pr. dag, men klassens elever og forældre kan tilvejebringe yderligere midler, og der er mulighed for, at klasseklassen kan bidrage med mindre beløb.

Aktiviteter, hvis formål bl.a. kan være at indsamle midler til en lejrskoletur eller skolerejse, vil kunne inddrages i undervisningen, hvor det findes hensigtsmæssigt og pædagogisk forsvarligt. Endvidere kan forældrene inddrages i aktiviteter.

Det bør tilstræbes, at modtagelsen af bidrag fra indsamlinger og fælles arrangementer mv. til lejrskoleture organiseres på en sådan måde, at alle har mulighed for at deltage.