Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har nogle faste tilbud til alle skolebørn og nogle ekstra tilbud til børn med særlige behov.

Grønhøjskolens sundhedsplejerske er Charlotte Flyvbjerg Christensen.

Telefon: 24 97 15 35

E-mail: Charlotte.flyvbjerg.christensen@randers.dk

Sundhedsplejersken tilstræber at være på skolen hver torsdag, men der vil være uger, hvor dette ikke gælder, ligesom der vil være uger, hvor sundhedsplejersken vil være på Grønhøjskolen flere dage i træk.

Har du/I brug for at snakke med sundhedsplejersken, er det bedst at kontakte hende via mail eller telefon, gerne på sms. Både elever og forældre er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken.

Sundhedsplejersken holder ferie med skolerne og har en ugentlig fridag, som oftest er onsdag.

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Individuelle samtaler

Der afholdes individuelle sundhedssamtaler i 0., 4. og 8. klasse.

Forældrene deltager i samtalen i 0. klasse.

Måling af højde og vægt

I de individuelle samtaler i 0., 4. og 8. klasse indgår en måling af højde og vægt.

Klasseundervisning

Klasseundervisning finder sted i 0., 1., 3., 5. og 8. klasse.

Klasseundervisning kan f.eks. være pubertets- og seksualundervisning.

Syns- og hørescreening

I 0. klasse laves der en syns- og hørescreening.

I 6. klasse laves der en ny synsscreening.

I 8. klasse laves der en ny hørescreening.

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art. Her kan tilbydes samtale for børn og/eller forældre. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed, f.eks. overvægt.

Det kan enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Hvis det er læreren, der tager kontakt til sundhedsplejersken, sker det efter aftale med barn og forældre.

Overvægtige børn og unge fra 3-18 år kan få hjælp i Sundhedsplejens overvægtsklinik.

Derudover har Sundhedsplejen også tilbuddet "Nu rykker vi!" til overvægtige børn i 5.-8. klasse.

Børn fra 6 års alderen, som har ufrivillig vandladning om natten har mulighed for behandling i Sundhedsplejens vandladningsklinik.