Værdiregelsæt

Dannelse - Livsduelighed - Relationer - Ordentlighed

Grønhøjskolen er skolen for alle, hvor den enkeltes udvikling og læring inden for fællesskabets rammer er i centrum.

Grundlaget for skolens virke er arbejdsglæde, tryghed og trivsel.

Skolen, forældrene og eleverne samarbejder ansvarligt omkring skolegangen og læringen.

Lærerne tilrettelægger i samarbejde undervisningen på et højt fagligt niveau, så der er udfordringer til alle.

Arbejdsglæder, tryghed og trivsel er, at:

 • der er en venlig og imødekommende omgangsform.
 • elever, lærere og forældre trygt kan henvende sig til ledelsen.
 • være åben og ærlig og turde stille krav til hinanden.
 • vise hinanden respekt og tillid.
 • opleve accept og føle selvværd.
 • have medindflydelse.
 • føle, at man udvikler sig og får gode resultater.

Ansvarlighed er, at:

 • møde til tiden.
 • være velforberedt til timerne og aflevere opgaver til tiden.
 • skolens undervisning prioriteres højere end fritidsarbejde.
 • eleven er medansvarlig for egen læring.
 • udvise medmenneskelighed og ikke mobbe.
 • læreren drager omsorg for den enkelte elev fagligt og socialt.
 • forældrene drager omsorg for barnet og støtter skolens forventninger og krav.
 • uansvarlighed har konsekvenser.

Højt fagligt niveau nås ved, at:

 • udfordringerne tilpasses, så eleverne hele tiden udvikler sig optimalt.
 • skolen tidligt lærer eleverne at læse med forståelse.
 • arbejde med forskellige arbejdsformer og relevante materialer.
 • stille krav til eleverne.
 • der hele tiden kvalitetsudvikles med hensyn til lærerroller, undervisningsmaterialer, undervisningsmetoder, informationsteknologi m.m.

Skolen forventer, at:

 • du viser interesse for dit barns skole og skolens liv.
 • du henvender dig til skolen, hvis du har spørgsmål til dit barns skolegang.
 • dit barn møder til tiden, udhvilet, mæt og fornuftigt påklædt.
 • dit barn medbringer en god madpakke.
 • du ser i skoletasken og føler medansvar for penalhus, kontaktbog samt tjekker for sedler m.m.
 • du grundigt overvejer enhver fritagelse fra skolen.
 • dit barn har en god opførsel og viser hensyn til kammeraterne.
 • dit barn arbejder med de stillede hjemmeopgaver.
 • du taler med dit barn om skoledagen i dag og i morgen.